Música en català: "La Forja" i "Trencavent"

La Forja

El Llibre dels Fets, escrit en català antic com a Libre dels feyts, esta escrit en primera persona i relata les croniques de Jaume I i la conquesta de Mallorca i el Pais València reconquistantla dels sarraïns que els habien envaït. És un llibre essencial per a entendre la història dels Països Catalans i el perquè compartim una llengua, cultura i nació.

La Forja és un grup música que narra la història medieval en format musical, el videoclip d´avui s´anomena "El Llibre dels Fets", els lirics són basats en fets històrics narrats al llibre.

Si voleu saber més d´aquest grup podeu visitar la seva pàgina oficial https://forja-metal.com/

Trencavent

Trencavent és un grup català que relata la història dels Països Catalans a través de al seva música, aquesta canço d´avui esta inclosa al seu album "El Llibre dels Fets", i s´anomena "El Crit Invencible", narra la via del Rei Jaume I i la lluita contra els sarraïns que invadiren les Illes Balears, el video va acompanya d´il.lustracions historiques relacionades amb la cancó.

Trencavent és un grup català que relata la història dels Països Catalans a través de al seva música, aquesta canço d´avui esta inclosa al seu album "El Llibre dels Fets", i s´anomena "El Crit Invencible", narra la via del Rei Jaume I i la lluita contra els sarraïns que invadiren les Illes Balears, el video va acompanya d´il.lustracions historiques relacionades amb la cancó.


More from Lluita
All posts